Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

YHTEYDENOTOT

Lomakkeella tai

puhelimitse 045 671 1100

*:llä merkityt kentät ovat pakollisia.

Kuivasavukäsittely kesämökille.Kuivasavukäsittely kesämökille.

Hajunpoistot ja desinfioinnit turvallisesti palveluna

Otsonointi

Otsonointi on tehokas hajunpoistomenetelmä.

Otsonointi soveltuu monenlaisen hajuhaitan poistamiseen, mutta varmista ennen käyttöä, kuinka hyvin se soveltuu käytettäväksi olemassa olevaan haittaan. Myös tila jossa hajunpoistoa on tarkoitus tehdä, sekä tilan pintamateriaalit, vaikuttavat siihen mikä käytettävissä olevista menetelmistä on paras. Yleissääntönä voidaan pitää, että jos hajuhaitta ei sisällä varsinaista hajun lähdettä, tai jos hajun lähde on jo korjattu tai puhdistettu materiaalista, voidaan otsointia harkita.

JOS OTSONOINTI EI SOVELLU TAI TARVITAAN KOKONAISVALTAISEMPAA PUHDISTUSTAPAA?
Lue lisää seuraavista linkeistä

Tilanteita, johon otsonointi soveltuu hyvin ovat mm. tupakan haju, eläinten pidosta aiheutunut hajuhaitta tai vaikkapa viemärivahingon aiheuttama haju. Myös rakenteissa voi olla sisäilmaan hajuhaittaa aiheuttavaa ongelmaa, kosteusvaurio, hometta tai mikrobiperäistä aktiviteettia. Aina kuitenkin ensin rakenteelliset korjaukset ja pintojen puhdistukset!

  • Jos hajun alkuperästä ei ole tarkkaa tietoa, on hyvä ensin pyrkiä selvittämään mistä haju on peräisin, ja tehdä sitten päätös mitä toimia tarvitaan tilanteen korjaamiseksi.
  • Tupakan hajun poistamisessa pääsääntönä on, että jos pinnoilla on vähänkin nähtävissä tupakan aiheuttamaan rusehtumaa, täytyy pinnat puhdistaa ennen otsonointia.

Hapettava hajunpoisto - Menetelmänä otsonointi

Otsonointia voidaan käyttää useimmissa hajunpoisto ongelmissa ja on tehokas apu epämiellyttävien hajujen poistoon, voimakkaina pitoisuuksina myös desinfioi tilat ja irtaimen. Sopii erilaisiin kohteisiin niin kodeissa, työpaikoilla, hotelleissa, mökkeillä ja ravintoloissa. Soveltuu myös homepölysiivouksen yhteydessä tehtävään viimeistelevään hajunpoistoon.

Yleisimpinä otsonoitavia kohteita ovat

 


 

HUOM! Varmista aina ennen käyttöä soveltuuko otsonointi haitan poistamiseen, ja siihen tilaan, jossa käsittely on tarkoitus tehdä.

 


 

 

Lue lisää palveluistamme eri kohteisiin ja tilanteisiin:

Erikoissiivous ja puhdistus palveluna

 

Onko otsonointi turvallinen toimenpide?

Asunto on osastoitava kaasutiiviiksi huolellisesti ennen otsonointia.Asunto on osastoitava kaasutiiviiksi huolellisesti ennen otsonointia.

Kaasu on hengitettynä keuhkoja ja limakalvoja ärsyttävä aine. Ammattilaisen tuottamana palveluna otsonointi on turvallinen eikä työtä suorittavan työntekijän eikä ympäristön turvallisuus vaarannu.

Otsonointi tuottaa hapetusreaktion, ja toimii siten eliminoiden hajuja ja haitta-aineita. Hapetusreaktio voi kuitenkin hetkellisesti synnyttää muita haitallisia yhdisteitä, jotka hallitaan tilan huolellisella tuulettamisella otsonoinnin jälkeen. Otsonointi ei jätä pinnoille kemikaalijäämiä eikä haittoja, mutta joissain tapauksissa (eläinten hilseet ja allergeeneit, sekä itiöt) suositellaan siivousta otsonoinnin jälkeen.

Tilat luovutetaan asiakkaalle aina varoajan jälkeen ja huolellisesti tuuletettuna. Hyvä tuuletus poistaa otsonin sekä otsonoinnin aikana mahdollisesti syntyneet muut yhdisteet. Hapettaminen, esimerkiksi otsonin tai kloorin käytön johdosta, synnyttää aina ns. sekundäärisiä yhdisteitä, mm. typen oksideja. Nämä yhdisteet poistuvat kun tilat tuuletetaan huolellisesti otsonoinnin jälkeen.

Mahdolliset otsonikaasuun liittyvät haitat tai altistumiset aiheutuvat pääsääntöisesti toimenpiteen suorittajan kokemattomuudesta. Emme siis suosittele vuokraotsonaattoreiden käyttöä emmekä otsonoinnin suorittamista itse.

Huom! ympäristön turvallisuus tulee huomioida ja osastointi tulee tehdä huolellisesti. Myös turvamerkinnät ja tiedottaminen mm. taloyhtiöissä on tärkeä tehdä. Otsonointi kannattaa antaa ammattilaisen tehtäväksi.

 


 

USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET

Tehoaako otsonointi hajujen lisäksi biologiseen haittaan?

  • Kyllä tehoaa, mutta vain korkeilla pitoisuuksilla ja oikein lasketulla jaksotetulla menetelmällä. Biologisen haitan poistossa puhutaan aina desinfioivasta käsittelystä. Voimakasta pitoisuutta tarvitaan, jotta hajunpoiston lisäksi saavutetaan myös desinfioiva reaktio, eli pystytään tuhoamaan itiön, bakteerin tai virukset rakenne. Otsonikaasu toimii hapettajana, joka tarkoittaa sitä että pinnoilla, irtaimessa ja sisäilmassa olevat hajumolekylit sekä biologiset haitat (itiöt, mikrobit, virukset, allergeenit ym.) tuhoutuvat fyysisesti.
  • Huom. Biologisen haitan hapettaminen edellyttää aina voimakasta, desinfioivaa otsonikäsittelyä, joten on tiedettävä tarvittava PPM/m3 pitoisuus desinfiointituloksen saavuttamiseksi.

Kuinka voimakkaita otsonigeneraattoreiden tulisi olla?

  • Erilaisilla hajuyhdisteillä on erilaiset ominaisuudet, mitä haitan eliminoitavuuteen tulee. Myös haitan syntyhistoria vaikuttaa sekä  kuinka voimakkaana haitta aistitaan. Eli usempi eri muuttuja vaikuttaa siihen kuinka voimakas ja pitkäkestoinen otsonointi tarvitaan, ja onko tarvetta tehdä käsittely jaksotetusti.
  • Kokonaisuuden ymmärtäminen on tärkeämpää kuin laitteiden voimakkuus. Eli aina kohdekohtainen arvio haitan vaativuudesta, sitä kautta ymmärretään minkälainen otsonointi (eli menetelmän voimakkuus, aika ja jaksotukset) tarvitaan.
  • Tulee myös osata laskea oikea PPM/m3 pitoisuus, jotta saavutetaan oikea käsittelyn voimakkuus oikeaan tilanteeseen.

Voiko otsonointi auttaa tuholaisten häätämisessä?

  • Ei voi. Otsonointi auttaa hetkeksi, mutta tuholaiset pääsääntöisesti onnistuvat pakenemaan otsonikaasua rakenteisiin, ja palaavat sieltä jonkin ajan kuluttua otsonoinnin päätyttyä. Muutamassa harvassa tapauksessa olemme huomanneet muurahaisten kaikonneen, jos niitä on ennen otsonointia havaittu hyvin pienessä mittakaavassa. Vaste on kuitenkin niin pientä, että otsonointia ei ole hyödyllistä käyttää tässä tarkoituksessa.

Työt kannattaa antaa ammattilaisen tehtäväksi, tällöin vältytään riskeiltä ja lopputuloskin on parempi.

HUOM! Sisäilmahaitoille altistuneelle irtaimen sekä arkistomateriaalin käsittelemiseksi suosittelemme prosessia, jossa irtaimelle tehdään manuaalinen homepölysiivous sekä otsonointi viimeistelevänä hajunpoistotoimena. Haastavissa tapauksissa voidaan lisäksi käyttää vetyperoksidipohjaista desinfiovaa menetelmää. Lue lisää irtaimen puhdistuksesta.

Jos arkistomateriaaliin liittyy lain mukainen säilytysvelvollisuus, tehdään puhdistukset silloin perinteisin homeettomaksi siivousmenetelmin.

  • Saneerauskohteissa rakenteiden desinfiointiin ja hajunpoistoon suositellaan vetyperoksidipohjaista ULV-käsittelyä tai kuivasavukäsittelyä. Lue lisää desinfioinnista.

PALVELEMME:  Tampere - Jyväskylä - Seinäjoki - Vaasa - Pori - Hämeenlinna - Lahti